02/04/1626, 8

02/04/1626, 8

8 De weduwen van scheepskapiteins Cornelis Pieterssen Madder, Pieter Willemsen Verhoeff en Claes Jacobs Coppendraijer verzoeken gedurende hun leven het traktement van 50 gld. per jaar, dat elk van hun in de slag bij Gibraltar gesneuvelde echtgenoten toekwam, te mogen ontvangen.
De Amsterdamse Admiraliteit zal geschreven worden de betaling van dit bedrag met drie jaar te verlengen, maar zonder dat dit verdere gevolgen mag hebben. De betaling zal de Admiraliteit in rekening worden gevalideerd.