02/04/1626, 3

02/04/1626, 3

3 Naar aanleiding van de 1 april ontvangen tweede brief van Feith en Broersema brengt Huigens naar voren dat de RvS blijft bij zijn advies van gisteren op hun eerste brief.
HHM zullen conform dit advies terugschrijven.