02/04/1626, 4

02/04/1626, 4

4 De Gedeputeerde Staten van Groningen nomineren bij schrijven van 18 maart Hillebrant Gruis om de plaats in te nemen van Clant in de RvS .
HHM besluiten de commissie te depĂȘcheren.