02/04/1626, 5

02/04/1626, 5

5 Urban Moltzer van Sonnenburgh, kwartiermeester van het regiment van graaf Willem van Nassau, vraagt HHM hem voor deze dienst een half jaar traktement en akte en commissie in forma te verlenen.
De RvS wordt om advies gevraagd.