02/04/1626, 7

02/04/1626, 7

7 Het advies van de RvS d.d. 31 maart over de op 28 maart ontvangen missive van de Amsterdamse Admiraliteit luidt dat tegen het uitvoeren van paarden niet veel anders te doen valt dan de grenzen goed te doen bewaken.
HHM zullen de Admiraliteiten van Amsterdam en Rotterdam conform dit advies aanschrijven.