02/04/1626, 9

02/04/1626, 9

9 De gisteren opgeschorte kwestie van de financiƫle steun voor de Rotterdamse Admiraliteit wordt opnieuw besproken.
HHM besluiten vanwege de bij deze en andere Admiraliteiten heersende nood dat de RvS binnen zes weken een extra petitie zal doen voor 300.000 of 400.000 gld. Aangezien de betaling door de provincies niet kan worden afgewacht, wordt de heren van Holland bij deze verzocht op de consenten voor deze petitie 230.000 gld. te lenen voor de duur van zes maanden. Met dit bedrag zal de Rotterdamse Admiraliteit onmiddellijk worden gesubsidieerd. Mits de nood van de Zeeuwse Admiraliteit eveneens wordt overwogen, verklaart Zeeland, net als de overige provincies, ook akkoord te gaan op behagen van de principalen.