03/04/1626, 7

03/04/1626, 7

7 In een brief van de Admiraliteit te Amsterdam wordt gemeld dat op de Elbe verschillende schepen klaar liggen om met munitie en gereedschap naar Spanje te varen.
Z.Exc. zal op de hoogte worden gesteld.