03/04/1626, 1

03/04/1626, 1

1 Naar aanleiding van het rekest van de WIC d.d. 27 maart beslissen HHM de Compagnie eerst de kosten te laten opgeven van zowel de gevraagde zeshonderd man als de vrachten voor de vier gehuurde schepen.