03/04/1626, 2

03/04/1626, 2

2 Aangevoerd wordt dat Louis de Geer niet bereid is de 400.000 gld. voor Mansfeld te continueren.
De heren van Holland wordt bij deze verzocht elders een lening voor deze som te verkrijgen.