03/04/1626, 5

03/04/1626, 5

5 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 9 maart dat zij op ratificatie door HHM aan Ossenisse toestemming heeft verleend tegen licent graan te brengen naar Antwerpen via de Honte [Westerschelde]. HHM lezen ook de bezwaren die de ingelanden van Ossenisse, Hontenisse en Namen in Hulsterambacht hebben geuit in een rekest.
Beide stukken gaan naar de RvS voor advies.