03/04/1626, 6

03/04/1626, 6

6 HHM lezen het reglement voor de soldaten dat is opgesteld door de gedeputeerden van de dorpen die ressorteren onder Antwerpen en Mechelen en die onder contributie staan.
Het stuk gaat naar de RvS voor advies.