03/04/1626, 8

03/04/1626, 8

8 In een door de heer van Rumen overhandigde memorie wordt geklaagd over het optreden van kapitein Moulert. Verzocht wordt de aangerichte schade te herstellen en dergelijke personen niet in het keurvorstelijk gebied aan te stellen. In een andere memorie wordt verzocht de executie van de contributies in samenwerking met de keurvorstelijke raden te vervolgen. Genoemde raden vragen ook in een schrijven van 4 maart over de neutraliteit van Goch geïnformeerd te worden.
Noortwyck, Boetzeler en thesaurier De Bie zijn gecommitteerd tot het onderzoeken van deze stukken om daarover te rapporteren en te adviseren.