03/04/1626, 9

03/04/1626, 9

9 Gerardt Smith die de zaken van Paul de Willem behartigt, verzoekt HHM te gelasten de in de alliantie aan de Christiaan IV beloofde 50.000 gld., conform het schrijven van de koning te betalen aan De Willem. Deze heeft al een wissel van 25.000 rijksdaalder overgemaakt.
HHM menen Z.M. de betaling te Amsterdam in plaats van een levering te Hamburg niet te kunnen weigeren, en ook dat dit voordeliger is voor het land. Aangezien de alliantie nog niet is geratificeerd is het echter nog te vroeg voor een beslissing over het verzoek.