04/04/1626, 1

04/04/1626, 1

1 In een nieuwe remonstrantie maken Johan en Pieter Christoffel Schenck nader bezwaar tegen de resolutie van 28 maart vanwege onder meer het gegeven dat de provincies zich gemeenschappelijk hebben verplicht.
Desalniettemin besluiten HHM dat de supplianten zich eerst moeten wenden tot de meest verantwoordelijken in deze kwestie, de Staten van Brabant en de andere nu onder de koning van Spanje ressorterende provincies. Bovendien is bekend dat afrekeningen en obligaties indertijd werden afgedwongen door onder meer te dreigen met dienstweigering en met overlopen naar de vijand.
HHM laten dan ook op het rekest apostilleren dat zij blijven bij hun voorgaande resoluties en apostilles.