04/04/1626, 10

04/04/1626, 10

10 De Middelburgse magistraat verzoekt d.d. Middelburg 31 maart om, in navolging van hetgeen HHM hem 23 maart hebben geschreven, toe te zien op hetgeen de baljuw toekomt in het vonnis in de zaak van David Jacobs van Heulen.
Het schrijven gaat met dit doel naar de gedelegeerde rechters.