04/04/1626, 13

04/04/1626, 13

13 Antwerpen en Rode rapporteren dat de declaratie van Vosbergen voor zijn verleden jaar gemaakte reis naar Denemarken, Zweden en de Nedersaksische Kreits 5.263 gld. 2 st. 8 p. bedraagt. Deze som is inclusief 87 gld. 10 st. voor een diamanten ring bedoeld als verering en berustend bij de legatiesecretaris De Bacchert totdat HHM over de verering van Vosbergen en van De Bacchert besloten hebben.
Gezien de zwaarte en lengte van met name de reis naar de Zweedse koning besluiten HHM Vosbergen te vereren met 1.100 gld. in plaats van de voor de legatie bepaalde 800 gld. Bacchert zal beloond worden met een daalder per dag gerekend vanaf ... 1 en de bovengenoemde ring.

1 Datum niet ingevuld.