04/04/1626, 17

04/04/1626, 17

17 De ontvanger-generaal vraagt per memorie hoe HHM de kwitantie van de per 19 jan. en 19 feb. vervallen maanden Venetiaanse subsidie gedateerd willen hebben. Gerard van Schoonhoven en Joost Brasser hebben die subsidie op 13 maart uitgekeerd, maar stellen hun geld gereed te hebben gehad vanaf de vervaldag in afwachting van de betalingsopdracht van HHM.
HHM besluiten dat omwille van uniforme rekening de kwitanties op de vervaldagen gedateerd worden.