04/04/1626, 2

04/04/1626, 2

2 De RvS moet adviseren over het verzoek van kapitein Andries Stuart zijn vorderingen af te rekenen of anders een jaarlijks traktement te mogen ontvangen.