04/04/1626, 5

04/04/1626, 5

5 Joachimi schrijft d.d. Londen 23 maart onder meer dat het aantal toegeruste Engelse schepen vijftig bedraagt en dat de Engelse officieren klagen hun rekruten niet te kunnen transporteren bij gebrek aan konvooischepen.
HHM besluiten dit aan Z.Exc. mee te delen.