04/04/1626, 6

04/04/1626, 6

6 Marinus Hollaer schrijft d.d. 29 maart over de toestand van de vloot op de kust van Vlaanderen.