04/04/1626, 7

04/04/1626, 7

7 Kapitein Codde schrijft d.d. Texel 31 maart waarom hij bij Duinkerke zijn mast heeft moeten kappen.
Zijn schrijven zal worden toegevoegd aan de bij de overige kapiteins ingewonnen inlichtingen.