04/04/1626, 8

04/04/1626, 8

8 De president meldt dat Z.Exc. naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van de Amsterdamse Admiraliteit aanraadt de schepen op de Elbe te beletten naar Spanje te varen.
De Admiraliteit zal worden geantwoord twee schepen naar de Elbe te sturen met de opdracht zich te informeren over de met munitie en scheepsbehoeften geladen schepen. Ook moeten zij het uitvaren in de gaten houden, eventueel de Elbe opvaren, de schepen verkrijgen en hiernaartoe brengen. Joachimi zal op de hoogte worden gesteld zodat hij kan bevorderen dat de Engelsen ook op dergelijke schepen gaan letten. Hollaer krijgt ook bericht om ervoor te zorgen dat deze schepen in de gaten worden gehouden.