05/04/1626, 2

05/04/1626, 2

2 2 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van Joachimi inzake de over gebrek aan konvooi klagende Engelse officieren besluiten HHM nogmaals te schrijven aan de Admiraliteiten te Rotterdam en in Zeeland . Zij moeten [de kapiteins van] hun schepen die de Theems opvaren, gelasten niet te vertrekken zonder met Joachimi gesproken te hebben.