06/04/1626, 7

06/04/1626, 7

7 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 18 maart met het verzoek ook de koning van Engeland te mogen dienen. Tevens vraagt hij om twee schepen voor het transport van de Franse rekruten en waarschuwt hij dat er te Duinkerke diverse schepen met goederen worden geladen die onder konvooi naar Spanje en terug zullen varen.
HHM houden het eerste punt in beraad en besluiten inzake de tweede kwestie dat Mibassen bij aankomst van rekruten te Calais, Marinus Hollaer op de hoogte moet stellen. Deze zorgt voor het ophalen van de rekruten en hun transport naar de schepen die voor Oostende liggen om naar Vlissingen en terug te varen. De Admiraliteiten en Hollaer zal worden geschreven het konvooi naar Spanje in de gaten te houden.