06/04/1626, 9

06/04/1626, 9

9 Stadhouder en raden in Kleef klagen in hun brief d.d. Emmerik [Emmerich] 19 maart over soldaten van Schenkenschans ['s-Gravenwaard] die ingezetenen van het ambt Lijmers met paard en wagen hebben weggevoerd en gerantsoeneerd voor 100 rijksdaalder omdat zij wat goederen uit Holland voor eigen verbruik bij zich hadden. Zij verzoeken dit recht te zetten en ook te regelen dat hun onderdanen in Kleef hun levensbehoeften vrij mogen halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.