06/04/1626, 1

06/04/1626, 1

1 Vanwege het overlijden van zijn vader en de 11 juni 1614 verworven akte expectatief voor diens opvolging, verlenen HHM commissie voor het controleurschap van de konvooien en licenten te Dordrecht ten behoeve van Henrick Claessen uit Hoorn. Hij heeft de eed afgelegd.