06/04/1626, 10

06/04/1626, 10

10 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft in haar advies op de verzoeken van Rees d.d. 21 en 27 maart aangaande de vrije uitvoer van rogge, geen notie te hebben van de reden waarom Rees een dergelijke uitvoer vorig jaar is toegestaan en stelt de kwestie daarom ter beschikking van HHM.
Besloten wordt het advies en bericht van de gouverneur van Rees te vernemen.