06/04/1626, 2

06/04/1626, 2

2 Gruis heeft de eed afgelegd als raad van State.