06/04/1626, 4

06/04/1626, 4

4 Henrick van Meiburch, zoon van kapitein Henrick van Meiburch, vraagt om een traktement totdat hij voor leger of vloot in dienst genomen kan worden.
Geappointeerd zal worden dat hij als aanbevolen genoteerd staat en dat hij, als er iets vrijkomt, daarvoor in aanmerking komt.