06/04/1626, 6

06/04/1626, 6

6 De Admiraliteit in het Noorderkwartier stuurt met haar brief d.d. Hoorn 3 april een schrijven mee van de gouverneur van Duinkerke waarin wordt toegestemd in een wisseling van kapitein tegen kapitein, schipper tegen schipper etcetera.
De heren van Holland willen hierover nog geen besluit nemen.