07/04/1626, 5

07/04/1626, 5

5 Jacques van Loo, commies van de confiscaties in Vlaanderen, verzoekt om het ambt van krikhouder van het Vrije van Sluis dat door het overlijden van Rogier Lamberts vacant is.
Burgemeesters en schepenen van het Vrije schrijven d.d. Sluis 31 maart met het verzoek de benoeming van de krikhouder op te schorten aangezien dit ambt onnodig is.
HHM houden het vergeven van dit ambt in surseance.