07/04/1626, 8

07/04/1626, 8

8 Naar aanleiding van het verzoek van Ossenisse, Hontenisse en de polder van Namen en ook de reactie daarop van de Zeeuwse Admiraliteit , adviseert de RvS d.d. 4 maart de supplianten vanwege de precedentwerking toch toe te staan hun gewas licentvrij binnendoor in plaats van buitenom via de Schelde en de Honte [Westerschelde] naar vijandelijke steden te vervoeren.
HHM nemen het advies over en staan de supplianten bij deze toe hun eigen gewas met twee schepen licentvrij binnendoor te vervoeren naar zowel vijandelijke als eigen steden mits zij daarmee het land geen nadeel berokkenen en bij aan- en afvaart telkens worden gevisiteerd.