07/04/1626, 1

07/04/1626, 1

1 Pieter Claessen uit Stockholm verzoekt voor de koning van Zweden vijfhonderdduizend 1 pond lonten te mogen uitvoeren.
De RvS wordt advies gevraagd.

1 In S.G. 3185 schrijft de klerk vijfduizend pond lonten.