07/04/1626, 10

07/04/1626, 10

10 Aan Jannetgen Thomas wordt drie maanden soldij van 9 gld. per maand betaald. Haar echtgenoot Jan Barents van Deutecom is door de burgemeesters van Leiden op het schip van L'Eremite geplaatst nadat de soldaten al gemonsterd waren.