07/04/1626, 11

07/04/1626, 11

11 Dr. Pynacker schrijft d.d. Algiers 25 feb. dat hij ter bevrijding van de gevangen Fransen 1.000 realen van achten op Livorno en 1.600 op Nederland heeft getrokken tegen respectievelijk vijfendertig en vijftig procent.
Besloten wordt de hem voor deze zaak meegegeven instructie na te zien.