07/04/1626, 14

07/04/1626, 14

14 Z.Exc. en de RvS compareren. Besproken wordt de betaling van de nieuwe Engelse troepen. De RvS deelt mee dat Calandrini al 30.000 gld. heeft voorgeschoten en verklaart nu geen middel tot betaling meer te weten.
Z.Exc. wordt verzocht met Calandrini te spreken over de mogelijkheid een maand soldij te lenen op de onder zijn broer berustende Engelse juwelen. De RvS wordt verzocht te spreken met Doublet over de mogelijkheid van een dergelijke lening.