07/04/1626, 2

07/04/1626, 2

2 Pieter Hendrixen verzoekt een molensteen van Dordrecht naar Brecht te mogen vervoeren.
De RvS wordt advies gevraagd.