07/04/1626, 6

07/04/1626, 6

6 De heren van Holland hebben enkele artikelen ingeleverd die tot uitbreiding dienen van het plakkaat op de monstering.
De artikelen gaan voor onderzoek naar de RvS.