08/04/1626, 12

08/04/1626, 12

12 Het nog ontbrekende tapijt dat deel uitmaakt van de verering voor de hertog van Buckingham kost 182 p. 12 sch. 6 p. Vlaams.
De som zal door de ontvanger-generaal worden betaald aan de heren C[ornelis] Nuijts en Johan Poliander uit het geld dat bij resolutie van 27 okt. 1625 is gereserveerd voor de verering van de afgezanten van de Engelse koning die bij de alliantie betrokken zijn geweest.