08/04/1626, 14

08/04/1626, 14

14 Fiscaal Sille voert ter vergadering aan dat de magistraat van Nijmegen weigert in te gaan op het verzoek van de gedelegeerde rechters in de zaak van de Admiraliteit te Rotterdam om de erfgenamen van oud-burgemeester en raad ter Admiraliteit Gerard van de Voort te dagvaarden en beslag te leggen op zijn goederen. De erfgenamen beroepen zich op het stadsrecht en willen wel te Nijmegen terechtstaan. De rechters verzoeken HHM in te grijpen teneinde voorbeeldwerking tot nadeel van het land te voorkomen.
HHM zullen de Nijmeegse magistraat indringend schrijven zich in deze kwestie niet uitzonderlijk te gedragen maar te doen als de steden van Holland en Zeeland die over dezelfde privileges beschikken. Bovendien zal een akte van non-prejuditie worden verstrekt en met de brief worden meegzonden.