08/04/1626, 7

08/04/1626, 7

7 Pieter Houffijser verzoekt betaling door Doublet van 43.380 gld., het resterende bedrag van een betaalopdracht van 120.000 gld.
De RvS wordt om advies gevraagd.