09/04/1626, 1

09/04/1626, 1

1 De RvS adviseert d.d. 8 april de schepen met duivenmest, bestemd voor Roosendaal en te Steenbergen aangehouden, te laten passeren na visitatie door een commies en verandering van ligplaats, om zo bedrog te voorkomen.
HHM besluiten conform het advies.