09/04/1626, 6

09/04/1626, 6

6 Jean Gaultier wordt gedurende vijftien jaar octrooi verleend voor zijn uitvinding van een molen mits nieuw en binnen een jaar in bedrijf gesteld.