09/04/1626, 14

09/04/1626, 14

14 Het concept van de gisteren verordonneerde brief aan de magistraat van Nijmegen is gelezen en goedgekeurd. Ook de akte van non-prejuditie voor de stad betreffende de citatie van de erfgenamen van Gerart van de Voort en het arrest op zijn nagelaten goederen zijn goedgekeurd.