09/04/1626, 18

09/04/1626, 18

18 De zaak van de uitwisseling van gevangenen is opnieuw in bespreking gebracht. Z.Exc. wordt bij deze verzocht aan Spinola te schrijven dat hij wordt lastiggevallen door de voormalige gouverneur van Brazilië, de paters en andere gevangenen uit Duinkerke die bij een ruil vrijgelaten willen worden en dat hij daarom Spinola verzoekt te antwoorden of de Infanta neigt tot een algehele ruil van beiderzijds gevangenen en zo ja, of zij dan personen wil afvaardigen naar Sint Donaas bij Sluis om daarover te onderhandelen. HHM zullen in dat geval ook een afvaardiging sturen.