09/04/1626, 22

09/04/1626, 22

22 Jan van den Brouck, voormalig konvooimeester te Nijmegen, Berck, de huidige konvooimeester en Elias Schoock, konvooimeester te Zaltbommel, zal geschreven worden niet te verzuimen eerdaags te verschijnen voor de gecommitteerden van HHM met hun ontvangstrekeningen over 1624 en 1625 als ook declaraties en betalingen ter zake van transportgelden gedaan over deze jaren en 1623. Indien zij verder in gebreke blijven riskeren zij dat er andere maatregelen worden genomen.