10/04/1626, 8

10/04/1626, 8

8 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft haar commies-generaal van de konvooien en licenten Dirck Abbas te sturen teneinde HHM uiteen te zetten dat de grenscommandanten zich met de konvooien en licenten bemoeien. Abbas verklaart ter vergadering dat graaf Willem van Nassau in Emmerik [Emmerich] paspoorten verstrekt en zich ook anderszins met de licenten bemoeit.
Abbas moet zijn verklaring schriftelijk inleveren opdat daarna beslist kan worden.