11/04/1626, 15

11/04/1626, 15

15 De zaak van de fortificatie van Steenbergen wordt opnieuw ter hand genomen. Het voorstel is om eerst een redoute bij de vaart aan te leggen.
Een beslissing wordt uitgesteld.