12/04/1626, 1

12/04/1626, 1

11 Aangevoerd wordt dat de Perzische ambassadeur klaagt dat tolk Paul hem heeft geschofferd en nu ook nog eens naar Amsterdam vertrokken is met sleutels van daar aanwezige koffers. Hij vraagt om strafmaatregelen.
Aan het stadsbestuur van Amsterdam zal worden geschreven Paul naar de ambassadeur terug te sturen, na hem eerst bij HHM uitleg te laten doen over de ontstane situatie.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 693.