14/04/1626, 5

14/04/1626, 5

5 Ìn de kwestie van Friesland is besloten de eerder hiertoe gecommitteerde Van der Lingen te schrijven uit Utrecht naar 's- Gravenhage te komen teneinde met de andere afgevaardigden uiterlijk 12/22 april in Friesland te kunnen zijn. Holland wordt verzocht Brouchoven die zich voor de reis verontschuldigd heeft, aan te sporen dit toch te doen of anders een vervanger te nomineren.